Arkiv och släktforskning

I kommunens centralarkiv förvaras handlingar från de upphörda kommuner som numera ingår i Kumla kommun. Här återfinns bland annat Ekeby och Hardemo kommuners arkiv. De äldsta kommunala arkiven är från 1860-talet.

Kommunens förvaltningar levererar fortlöpande handlingar till centralarkivet, varför handlingsbeståndet även utgörs av nutida material. Förutom de kommunala arkivbildarna finns här också många föreningars, privatpersoners och även en del företags arkiv.


Arkivet är öppet för besök mellan måndag och fredag kl. 8.00 - 16.00, efter överenskommelse med arkivarien.


Speciella samlingar  

I arkivet förvaras Samzeliussamlingen, vilken består av excerpter från jordeböcker, mantalslängder, domböcker och andra källor. Framför allt rör materialet Kumla socken.


Bildarkivet

Innehåller ämnesordnade fotografier från Kumla. En del av de äldre fotografierna är digitaliserade och sökbara i en databas. I kommunarkivet förvaras också enskilda fotografiska samlingar och några Kumlafotografers arkiv.


Tillgängliga arkivtjänster på webben: 

Arkivbildarregister, arkivförteckningar (ej komplett), olika register, webbarkiv med digitaliserade handlingar, beställning av betyg och klasslistor

Uppdaterad: 2013-08-09 av 
Dela

Kontakta oss!

Servicecenter

Stadshuset

Torget 1

692 80 Kumla


T: 019-58 80 00

E: servicecenter@kumla.se

Kumla kommun, Torget 1, 692 80 Kumla

019-58 80 00, fel efter kontorstid | Telefax 019-58 81 15 | servicecenter@kumla.se