Bygga, bo och miljö

I Kumla kommun bor cirka 21 000 invånare. Förutom blandad flerbostadsbebyggelse runt centrum är Kumla en utpräglad trädgårdsstad med villabebyggelse. Hällabrottet, Åbytorp, Sannahed och Ekeby är andra tätorter i Kumla kommun, här består bebyggelsen i huvudsak av villor. Planering pågår för fortsatt utbyggnad av bostadsområden, handel och service.

Uppdaterad: 2015-03-06 av 
Dela

Kontakta oss!

Servicecenter

Stadshuset

Torget 1

692 80 Kumla


T: 019-58 80 00

E: servicecenter@kumla.se

Mer information

Översiktsplan – Kumla 25 000

Del 1

Del 2

Del 3


Boendeprogram för Kumla kommun


Mittbygge  – information för dig som ska bygga

Kumla kommun, Torget 1, 692 80 Kumla

019-58 80 00, fel efter kontorstid | Telefax 019-58 81 15 | servicecenter@kumla.se